See All Categories

Learn More

BASKET
It contains 0 products in total.Your cart is empty.

Go to Basket Page

Đăng kí thành viên

Required Field Các mục bắt buộc

Thông tin cá nhân/caption>
※ Password must be
  - Combination of two or more of caps/numbers/symbols, 10 to 16 letters.
  - Available symbols
      ~ ` ! @ # $ % ^ ( ) _ - = { } [ ] | ; : < > , . ? /
  - Spaces cannot be used.
Close
(De 10 a 16 dígitos combinando más de 2 tipos de : letras mayúculas y minúsculas/números/caracteres especiales)
ID Required Field
Tên Required Field
Tên tiếng anh Required Field
Phonetics Required Field
Quốc gia Required Field
Địa chỉ 1 Required Field
Địa chỉ 2 Required Field
Thành phố Required Field
Tỉnh/Thị xa Required Field
Mã bưu chính Required Field
Số điện thoại Required Field -
Di động Required Field -

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung
Nickname Required Field

Giới tính Required Field
Ngày sinh Required Field / /
Ngày kỉ niệm Required Field / /
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Referrer Required Field

Terms and Conditions (required)

Dr.Nuell Vietnam Membership Terms & Conditions

1. Tất cả thành viên Dr.Nuell Việt Nam đồng ý tuân theo Điều khoản và Điều kiện với tư cách là thành viên Dr.Nuell
2. Thẻ thành viên này chỉ áp dụng cho hệ thống cửa hàng của Dr.Nuell Việt Nam.
3. Xuất trình thẻ thành viên để tích lũy và sử dụng điểm thành viên. Trong trường hợp không xuất trình thẻ thành viên, thành viên sẽ không thể nhận được lợi ích và đặc quyền của Dr.Nuell Việt Nam.
4. Thành viên sẽ được tích điểm dựa trên cấp bậc thành viên ở tại trang chủ. Thành viên có thể xem cấp bậc hiện tại và ưu đãi của từng cấp tại trang thông tin cá nhân.
5. Điểm chỉ được tích lũy khi mua hàng (trong một số trường hợp không áp dụng cho hàng giảm giá/ hàng khuyến mãi). Điểm tích lũy không thể quy đổi thành tiền mặt.
6. Tất cả điểm tích lũy sẽ bị hủy nếu thành viên không sử dụng trong 1 năm, mất tư cách thành viên nếu không mua sản phẩm, không sử dụng điểm hoặc không hoạt động trong vòng 1 năm.
7. Dr.Nuell Việt Nam có quyền vô hiệu hóa điểm tích lũy không được sử dụng.
8. Sản phẩm được thanh toán toàn bộ (một phần) bằng điểm tích lũy có thể đổi hoặc trả lại.
9. Coupon Ưu đãi chỉ được sử dụng một lần và không hoàn lại.
10. Khách hàng phải điền đầy đủ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại di động, địa chỉ email vào đơn đăng ký thành viên. Người đăng ký phải xác nhận tất cả thông tin chi tiết trong đơn là sự thật và đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ thành viên.
11. Thẻ thành viên không được chuyển nhượng cho cá nhân hoặc tập thể khác. Dr.Nuell Việt nam có quyền hủy hoặc tạm ngưng thẻ thành viên nếu có nghi ngờ về tài khoản thành viên mà không cần báo trước.
12. Tất cả các thành viên có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin cá nhân cho Dr.Nuell Việt Nam. Dr.Nuell Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất lợi ích, đặc quyền hay các vấn đề liên quan điểm tích lũy do sự khác biệt về thông tin thành viên.
13. Dr.Nuell có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện của thẻ thành viên, bao gồm tất cả quyền lợi hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
14. Các thành viên cần thông báo cho Dr.Nuell Việt Nam nếu có bất kỳ vấn đề liên quan đến điểm tích lũy trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch. Mọi thắc mắc hoặc thông báo mất thẻ, xin vui lòng liên lạc qua apharm@hanmail.net.
15. Dr.Nuell Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai sử dụng trái phép thẻ thành viên bị thất lạc hoặc bị mất. Dr.Nuell Việt Nam có quyền thu hồi điểm từ tài khoản thành viên nếu có giao dịch trên và không bắt buộc phải bồi thường cho bên nào.
16. Tất cả thành viên của Dr.Nuell Việt Nam đồng ý cho Dr.Nuell Việt Nam thu thập, sử dụng, chia sẻ thông tin và việc sử dụng thẻ, đồng thời cho phép giữ lại các thông tin mua hàng cũng như tiết lộ thông tin phù hợp theo quy định của Dr.Nuell Việt Nam
17. Trong trường hợp có tranh chấp về mặt pháp lý, quyết định của Dr.Nuell Việt Nam là quyết định cuối cùng.
Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên với tư cách là thành viênDr.Nuell Việt Nam.

Tôi đã đọc và đồng ý.

Privacy Policy (bắt buộc)

Chính sách bảo mật của DR.NUELL Việt Nam

Sau đây là những điều khoản khi sử dụng dịch vụ hoặc các tính năng trên trang web và tại cửa hàng thuộc quyền sở hữu, quản lý của APHARMl.
Sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật và Hướng dẫn, Quy định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào liên quan đến Điều khoản sử dụng, Hướng dẫn và Quy định vào bất cứ khi nào mà không cần thông báo. Nếu APHARM quyết định thay đổi những Điều khoản sử dụng này, APHARM sẽ đăng tải phiên bản mới trên trang web và cập nhật ngày tháng như trên. Bất kỳ thay đổi hay chỉnh sửa nào liên quan đến Điều khoản sử dụng, Hướng dẫn và Quy định sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải phiên bản đã được kiểm duyệt. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi đăng tải những thay đổi và chỉnh sửa đồng nghĩa với việc bạn ủy quyền cho phép sự thay đổi và chỉnh sửa trên trang web, trong trường hợp bạn không đồng ý với những sửa đổi này, bạn phải ngưng sử dụng trang web ngay lập tức. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra Điều khoản sử dụng, Hướng dẫn và Quy định và những chính sách áp dụng khác, bao gồm cả ngày tháng để tìm hiểu thêm về điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng của bạn trên trang web.
 • · Chính sách bảo mật của chúng tôi gồm những gì
 • · Chúng tôi thu thập những gì
 • · Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào
 • · Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như thế nào
 • · Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào
 • · Liên hệ với chúng tôi
 • · Thay đổi chính sách

Chính sách bảo mật của chúng tôi gồm những gì

Tại APHARM, chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và muốn tạo điều kiện để bạn cảm thấy thoải mái nhất có thể khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư quản lý thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trên drnuell.com và ở cửa hàng, cũng như tất cả các đơn vị liên kết với APHARM liên quan đến truyền thông trực tuyến như đã xem xét. Thông tin cá nhân được thu thập bởi drnuell.com và ở cửa hàng bao gồm tài khoản, quảng cáo email, Facebook, bốc thăm trúng thưởng, các cuộc thi và chương trình khuyến mãi cũng như những phản hồi và ý kiến. Việc cung cấp thông tin cá nhân hay không tùy thuộc vào bạn, nhưng nếu bạn chọn không cung cấp thông tin, bạn có thể sẽ bị hạn chế sử dụng một số dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Khi tạo tài khoản, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên họ đầy đủ và địa chỉ email. Mật khẩu do bạn tạo ra thuộc về trách nhiệm của bạn.

Tôi đã đọc và đồng ý.

Chia sẻ thông tin với bên thứ 3(có thể chọn)

Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản cung cấp thông tin cho bên thứ 3.

Bạn có đồng ý chia sẻ thông tin với bên thứ 3?

Entrusting Personal Information (có thể chọn)

Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân.

Bạn có đồng ý với điều khoản trên?

Đồng ý nhận tin quảng cáo (có thể chọn)

Bạn có thể nhận được thông báo giảm giá, sự kiện, ưu đãi, thông tin sản phẩm mới từ tin nhắn hoặc mail.

Một số thông tin có thể tự động gửi đi như tình trạng đơn hàng, thanh toán, thay đổi điều khoản bảo mật

Bạn có thể đăng kí thành viên mà không cần đồng ý với các điều khoản không bắt buộc

 • Bạn có đồng ý nhận SMS?
 • Bạn có đồng ý nhận e-mail?

Xác nhận thông tin

Để hoàn tất việc đăng kí, vui lòng xác nhận thông tin và nhấn nút"Đăng kí"

Xác nhận thông tin
Email
ID
Tên
Tên tiếng anh
Phonetics
Quốc gia
Địa chỉ 1
Đianj chỉ 2
Thành phố
Tỉnh/thị xã
Mã bưu chính
Điện thoại
Di động
Tin nhắn SMS
Service
Nhậnk tins
Nickname
Giới tính
Ngày sinh //
Kỉ niệm //
Referrer
Register Close
Close

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close